5.06.2008

Pauna

mahirap ko mang unawain-
ang teknolohiya at lahat
natatakot mang ilahad-
ang kabuuan at lubos
inaalintana man ang-
kahulugan ng mga pahayag

nais kong sabihin:

'ito ang panimula
ng aking mga linyang
natatago at araw-araw
na nakakasalamuha.'


No comments: